Kobiety dla kobiet Fundacja Linki Kontakt # Forum # # F.A.Q.
 
 
 
Menu główne
Start
KOBIETY DLA KOBIET
KATALOG DOBRYCH STRON WWW
Czytelnia
PRAWO
ZDROWIE
TOŻSAMOŚĆ KOBIETY
DUCHOWOŚĆ
PRACA
EDUKACJA I ROZWÓJ
DOM
MOJE BEZPIECZEŃSTWO
MACIERZYŃSTWO
KONTAKT
Forum2
Galeria
Wiadomości
CHCESZ NAM POMÓC?
FEMINA
KULTURA
PODZIĘKOWANIA
W skrócie
 
Start arrow PRAWO arrow Prawo pracownicze arrow Obowiązki bezrobotnego
Advertisement
Popularne
Obowiązki bezrobotnego PDF Drukuj Email
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
PRAWO - Prawo pracownicze
Osoba bezrobotna ma obowiązek:

·                     zgłaszać się do Urzędu w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia,

·                     powiadomić Urząd w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy działalności gospodarczej,

·                     przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych,  podjęcia prac interwencyjnych lub robót publicznych,

·                     poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy,

·                     powiadomić Urząd jeżeli w czasie pobierania zasiłku będzie przebywała w okresie krótszym niż 30 dni za granicą lub pozostawała w innej sytuacji braku gotowości do podjęcia zatrudnienia – zasiłek za ten okres nie przysługuje,

·                     składać lub przesłać co miesiąc pisemne oświadczenie o dochodach

    • w każdym miesiącu w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku,
    • w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasilku,

·                     zawiadomić Urząd o wszystkich zmianach, np. zmianie miejsca zameldowania i podania aktualnych danych,

·                     zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

ŹRÓDŁO: UP WARSZAWA 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Vinci